ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๗๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

 

ปรับปรุงเมื่อ 07 เมษายน 2024 เวลา 01:17:04

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2glq