ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจ COVID-๑๙ AG Rapid Test จำนวน ๕,๕๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2022 เวลา 02:14:17