ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ Viral Preservative Media ๓ ml. with Swab จำนวน ๑๐,๐๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 16 มกราคม 2022 เวลา 02:10:14

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/twye