ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อสารทึบรังสีจำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๖๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2022 เวลา 10:30:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tkcc