ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๕๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

https://www.vachiraphuket.go.th/links/64md

ปรับปรุงเมื่อ 01 มีนาคม 2023 เวลา 02:32:41