จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ชุดรับภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล (Detecter Flat Panel) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 03:49:31

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c2dj