จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเจาะกระดูกขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 17 มีนาคม 2024 เวลา 01:47:12

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u90j