ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จำดำเนินการขยทอดตลาดครุภัณฑ์และวัสดุชำรุด จำนวน 192 รายการ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดและข้อกำหนดดังนี้

เอกสารแนบ