26 กันยายน 2566 พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมโครงการ “สร้างเสริมแรงบันดาลใจในการทำงานวิจัย” โดยนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ (ศ.ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูตร) “ทำงานวิจัยอย่างไรไม่ให้หยุดที่ห้องทดลอง แล้วไปกองอยู่บนโต๊ะ” และ “การเริ่มต้นทำวิจัย จุดไฟ ไล่ความมืด” โดยมี นายแพทย์ทัปปณ สัมปทณรักษ์ รองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กล่าวรายงานโครงการซึ่งศูนย์วิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแวววิเชียร ชั้น 3 ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก รพ.วชิระภูเก็ต
ภาพ: เวชนิทัศน์
 
https://www.vachiraphuket.go.th/links/gjk7
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/gjk7