23 มีนาคม 2567

คุณมิ้ง-คุณปิ่น และครอบครัว บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วยจำนวน 1 คัน

คุณปัพติศมา ศรีนัน, คุณจรัส คุณแหลม แซ่ตัน, พนักงานเสิร์ฟ-พนักงานครัว Coco Copper บริจาคอาหารพร้อมเครื่องดื่ม และพัดลมจำนวน 2 ตัว

ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พว.ศิริพร เพ็งจันทร์ พยาบาลตรวจการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wb