26 มีนาคม 2564 นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคลากรในการกระทำความดี

  • นางสาวอสมา เชษฐพันธ์ เจ้าพนักงานทันตกรรม
  • นางสาววิไลวรรณ คงถาวร ผู้ช่วยเหลือคนไข้
  • นายพรชัย ปรีดาผล พนักงานประจำตึก

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pgj