22 เมษายน 2567 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรม ”สงกรานต์เย็นใจ สูงวัยเป็นสุข“ โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม นพ.ธีรพงศ์ อร่ามเรือง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม เป็นผู้กล่าวรายงาน

กิจกรรมสงกรานต์เย็นใจ สูงวัยเป็นสุข เป็นกิจกรรมที่จัด ต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อให้ผู้สูงอายุในชมรม และบุคลากรสาธารณสุข ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นการแสดงความเคารพ ขอขมา พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และสืบสานวัฒนธรรมไทยเนื่องในวันสงกรานต์

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตร ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สูงอายุ ที่ได้รับรางวัลผู้สูงอายุดีเด่น และการแสดงจากสมาชิกในชมรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและชมรม ผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง เข้าร่วมจำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 6 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/bmis