๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสภากาชาดไทย ได้รับบริจาคอวัยวะจากครอบครัวผู้ใจบุญ พร้อมทั้งทำการเคารพร่างของผู้บริจาค โดยในครั้งนี้ทางสภากาชาดไทยได้รับบริจาคไตสองข้าง ดวงตาสองข้าง ให้กับสภากาชาดไทย ซึ่งสภากาชาดไทยได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามเจตนารมณ์ รวมทั้งขอกุศลกรรมที่ได้บำเพ็ญเพื่อประโยชน์แก่ผู้ป่วย จงเป็นอานิสงส์ดลบันดาลให้ผู้อุทิศประสบความเกษมสุขในสัมปรายภพชั่วนิรันดร์
.
ขอเชิดชูเกียรติ เด็กหญิง อายุ ๓ ปี และครอบครัว ที่ได้สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ คือการบริจาคอวัยวะซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการให้ชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วยที่รอคอยการรับบริจาคได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป
.
บริจาคอวัยวะ
สร้างกุศลผู้ให้ สร้างชีวิตใหม่ผู้รับ
หนึ่งคนให้ หลายคนรับ
สะพานบุญ เพื่อต่อชีวิตคนที่รอคอยอวัยวะอีกจำนวนมาก
“ความดีที่ไม่สิ้นสุด คือการบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ “
 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/9r1d

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9r1d