26 มิ.ย.67 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น5 รพ.วชิระภูเก็ต นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมแสดงความยินดี แก่หน่วยงานในโอกาสที่ได้รับรางวัลดังนี้

– แสดงความยินดีแก่ สถานีวิทยุ 103 Mahogany V FM โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้รับรางวัลระดับเขต ประเภทผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบเอฟเอ็ม (กิจการบริการสาธารณะ) ประจำปี 2566
– แสดงความยินดีแก่ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ได้รับรางวัล หน่วยบริการสาธารณสุขที่ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การจัดบริการดูแลรักษาป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี2566

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tnpi