18 พ.ค. 2566 นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน “โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่” (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและสตรีกลุ่มอายุ 30-70 ปี โดยมี พญ.เหมือนแพร บุญล้อม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานโครงการ ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมี นำโดย นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ รักษาการประธานมูลนิธิฯ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีกิจกรรมให้ความรู้ สอนตรวจเต้านมด้วยตนเอง และตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ บริการฟรีทุกสิทธิ์ ในวันที่ 18-19 และ 22-26 พ.ค. 2566 ณ ศาลาประชาคมนครภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/yNtr