ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลรักษา กรณีตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อ หรือเข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต

https://forms.gle/t4TZYFL4PsG7R9369