โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดฉีดวัคซีน เข็ม 1 สำหรับประชาชน อายุ 18 ปี ขึ้นไป 
ลงทะเบียน และนัดหมายผ่านระบบ ภูเก็ตต้องชนะ เท่านั้น

สถานที่ฉีด: ณ ลานม่วงขาว รพ.วชิระภูเก็ต

วัน/เวลา:

รอบที่ 1 วันที่ 10-13 มกราคม 65 เวลา 09.00-15.00 น. เข็ม 1 AstraZeneca+Pfizer
รอบที่ 2 วันที่ 17 – 20 มกราคม 65 เวลา 09.00-15.00 น. เข็ม 1 AstraZeneca+Pfizer
รอบที่ 3 วันที่ 24 – 28 มกราคม 65 เวลา 09.00-15.00 น. เข็ม 1 AstraZeneca+Pfizer

เอกสารที่ต้องเตรียม
บัตรประชาชน/ Passport/ ใบอนุญาตทำงาน (ต่างชาติ)

 

Vachira Phuket Hospital Open the first dose of the Covid-19 vaccine to people aged 18 years and over.
Register and make an appointment through  https://bit.ly/3r10cBK only.

Location: At Lan Muang Khao, Vachira Phuket Hospital 

Date/Time:

  • 10-13 January 2022, 09.00 am-03.00 pm, dose 1 AstraZeneca+Pfizer
  • 17 – 20 January 2022, 09.00 am-03.00 pm,  dose 1 AstraZeneca+Pfizer
  • 24 – 28 January 2022, 09.00 am-03.00 pm, dose 1 AstraZeneca+Pfizer

Require Documents:
ID card or  Passport/ Work permit (foreigners)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/36wl