วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มูลนิธิตับร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการให้ความรู้และตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 23 ณ ห้องประชุมแวววิเชียร ตึกศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก ชั้น 3 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และยังบริจาคเงิน 225,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับและผู้ป่วยยากไร้

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yerb