วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานประชุมหลักสูตรการพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพกระทรวงสาธารณสุข จากกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมช่อม่วง และ ห้องประชุมดอกปีบ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต