วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 งานประชุมการพัฒนาระบบตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิต(I Claim) โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงานประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/buvi