ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตำแหน่งนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย

ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมช่อม่วง ชั้น 5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 03 พฤษภาคม 2022 เวลา 11:31:37

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4ij