ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

จำนวน 6 ตำแหน่ง 12 อัตรา ดังนี้

  1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 3 อัตรา
  2. นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตสาธารณสุข) จำนวน 2 อัตรา
  3. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
  4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา
  5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
  6. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 1 อัตรา

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น5 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/80sq