ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาหารโสตทัศนศึกษา

ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 076-361234 ต่อ 6545

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ztk