16 ก.พ.2566 รพ.วชิระภูเก็ต ขอขอบคุณ…มูลนิธิพุทธโฆษณ์ บริจาคสื่อธรรมะ “พุทธวจน” ให้กับโรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ โดยมีคุณอรนิดา พุทธรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณอาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 1 รพ.วชิระภูเก็ต

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/ouf7

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ouf7