โรงแรมเครือ กะตะกรุ๊ป
  • คุณประมุขพิสิฐ – คุณธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย
  • คุณจิรวิทย์ ปิติกุลสถิตย์
โรงแรมเครือ กะตะธานี
  • คุณสมบัติ – คุณอุไรรัตน์ อติเศรษฐ์
มอบเครื่องวัดความดันโลหิตให้ศูนย์รับบริจาคและดูแลผู้มีอุปการคุณ(VIP) รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย พญ.บุษยา สันติศานติ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2022 เวลา 10:06:31

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/p1kr