วันที่ 1 กันยายน 2565 คุณศิริมา ว่องสารกิจ ได้บริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต