26 มีนาคม 2567
คุณพิมพ์นภัส ภาณุทรัพย์ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาทให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่ตึกอายุรกรรม 298 เตียง โดยมี พญ.ปลื้มจิตร ตั่นกี่ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 1 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yv96