ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ผู้ที่มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นมารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/dggk