คุณปิ่นมุกด์ วงศ์บุญยกุล บริจาคเงินจำนวน 6,222. บาท เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี นพ.สุธีร์ กิตติธรกุล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 13 เมษายน 2022 เวลา 03:53:52