คุณณัฐกานต์ ไกรทัศน์ ร้าน Leikki Neighbourhood Cafe บริจาคเงินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด จำนวน 145,628.79 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีคุณยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 13 เมษายน 2022 เวลา 03:54:02

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7c6h