คุณชอบ เชษฐพันธ์ และครอบครัว บริจาครถเข็นผู้ป่วย ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณคุณัฐฐ์ มากวิสิฐธนธร หัวหน้ากลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ เป็นตัวแทนรับมอบ
ในนามขอโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณท่านและครอบครัวมา ณ โอกาสนี้