คลินิกอุ่นใจปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น

เนื่องจากจำนวนคนไข้ เพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้คนไข้หนักและคนไข้ที่มีอาการอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เข้าถึงการรักษาได้ยาก
คลินิกอุ่นใจ จะต้องปรับสัดส่วน การรับบริการ ให้เป็นอุ่นใจสำหรับผู้ป่วยทางด่วน เพื่อรักษาคนไข้หนักและกลุ่มเสี่ยงก่อน
 
คลินิกอุ่นใจ เปิดคิวสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 หรือ ATK บวก ที่เป็นผู้สูงอายุ เด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) และ กลุ่มที่มีโรคประจำตัว (607) สตรีมีครรภ์ รวมจำนวน 200 คิวต่อวัน
และเปิดช่องทางด่วน (ไม่ต้องรับบัตรคิว) โดยแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่ช่อง 1 คลินิกอุ่นใจ สำหรับกลุ่มดังต่อไปนี้
1.ผู้ที่มีอายุมากกว่า 75 ปี
2.เป็นผู้ป่วยติดเตียง , ผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
3. คนพิการ (แสดงบัตร) , ผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง
4. มีไข้สูง มากกว่า 39 , มีอาการ หอบ เหนื่อย หายใจไม่ออก วัด o2 ได้น้อยกว่า 95
5. ตั้งครรภ์ อายุครรภ์ มากกว่า 36 สัปดาห์
6. เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน หรือ มีไข้สูง มีอาการชัก ไม่ดูดนม ซึม เหนื่อย
 
กลุ่มอายุ ตั้งแต่ 2-65 ปี ที่ไม่มีอาการ หรือ อาการเล็กน้อย ไม่มีโรคประจำตัว และผู้ที่ต้องผลตรวจ RT-PCR เพื่อใช้ในการเบิกประกัน ขอให้ใช้บริการลงทะเบียน online เพื่อรับใบรับรองแพทย์ และรับยา
 
 
สำหรับคนที่ไม่สามารถลงทะเบียน online ได้ และมีอาการน้อย สามารถมารับ ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) แล้วกลับบ้านได้ โดยไม่ต้องพบเเพทย์ เข้ารับบริการที่ช่อง หมายเลข 11 (ด้านหน้าอาคารหอประชุม) มีแจกบัตรคิวตอนเช้า สามารถแจ้งขอใบรับรองแพทย์สำหรับลาป่วยได้
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 076-254200
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/u2e6