โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

ประกาศ-นโยบาย

ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-04-22T14:18:47+07:006 ธันวาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2024-02-02T10:21:49+07:006 ธันวาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

นโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และครอบครัวในทุกโอกาส (NO GIFT POLICY)

2024-02-02T10:11:04+07:006 ธันวาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-11-23T13:37:23+07:0023 พฤศจิกายน 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|Tags: |

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 2567

2023-11-20T10:01:42+07:0020 พฤศจิกายน 2023|Categories: ITA2567, ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๖๖

2023-05-01T09:47:10+07:001 พฤษภาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

แนวทางปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร

2023-03-31T11:18:03+07:0031 มีนาคม 2023|Categories: ประกาศ-นโยบาย|

หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นคำขออนุมัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการเรี่ยไร หรือขอให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร

2023-03-15T10:25:23+07:0015 มีนาคม 2023|Categories: ข่าวประชาสัมพันธ์, ประกาศ-นโยบาย|

ข้อปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-01-31T10:45:01+07:0031 มกราคม 2023|Categories: ประกาศ-นโยบาย|

Go to Top