[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : ประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 3059
พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2554
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

ด้วยองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการประชุมวิชาการวันมหิดลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปี 2554 ร่วมฟังบรรยายวิชาการวันมหิดลในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพทางด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อการก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแพทย์เต็มรูปแบบ ”
ในวันศุกร์ที่   23  กันยายน   2554 ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

และได้จัดให้มีกิจกรรมขอรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารพักผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง 100 ปี วชิระภูเก็ต พร้อมรับของที่ระลึกในวันมหิดล โดยนักศึกษาแพทย์ พยาบาล นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยจะเดินทางเพื่อขอรับบริจาคตามสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2554 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

กำหนดการ

***********************

       ๐๘.๓๐ น. - ๐๘.๔๕ น. ลงทะเบียนประชุมวิชาการ
       ๐๘.๔๕น. -  ๐๙.๐๐ น. ประธานองค์กรแพทย์กล่าวรายงานประชุมวิชาการ
       ๐๙.๐๐ น. -  ๐๙.๒๐ น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการ
       ๐๙.๒๐ น. - ๐๙.๔๐ น. การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานศูนย์แพทย์ศาสตร์ “กว่าจะมาเป็นศูนย์แพทย์ ” 
                                              โดย  นพ.อนุชิต  ชูเวทย์  (พร้อมตอบข้อซักถาม)
       ๐๙.๔๐ น. - ๑๐.๐๐ น.  การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม  “การแก้ไขฟันสบคร่อมด้วยการจัดฟันอย่างง่าย 
                                       ในระยะฟันชุดผสม” โดย ทพญ.ลลิดา  อสัตถพฤกษ์  (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๐.๐๐ น. -  ๑๐.๒๐ น. การประชุมวิชาการของแพทย์กุล่มงานสูติ นรีเวชกรรม “การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ”       
                                          โดย  นพ.ปฐม  ยะจ่อ  (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๐.๒๐ น. - ๑๐.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่าง
        ๑๐.๓๐ น. - ๑๐.๕๐ น. การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานกุมารเวขกรรม “การดูแลผู้ป่วยเด็กหอบ หืด ” 
                                           โดย  พญ.กรกช   ทองคำ  (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๐.๕๐ น. - ๑๑.๑๐ น.  การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม “Common skin diseases”         
                                          โดย  พญ.กรรณิการ์ เซียวทวีสิน  (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๑.๑๐ น. - ๑๑.๓๐ น.  การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานอายุรกรรม (โรคผิวหนัง)
                                       “หน้าใสไร้ริ้วรอย” โดย พญ.ยอดมณี  เชี่ยวศิริขจร (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๑.๓๐ น. - ๑๑.๕๐  น. การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ  “Spine surgery”
                                       โดย นพ.ศุษณะ  สกุลพิพัฒน์ (พร้อมตอบข้อซักถาม)
        ๑๑.๕๐  น. - ๑๒.๑๐ น. การประชุมวิชาการของแพทย์ กลุ่มงานศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
                                       “Minimal invasive surgery in urology” โดย นพ.ปิยะ อินณชิต (พร้อมตอบข้อซักถาม)
       ๑๒.๑๐ น. - ๑๒.๒๐ น. ประธานองค์กรแพทย์กล่าวปิดงานประชุมวิชาการ
        ๑๒.๒๐ น. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
>>ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด      ประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล 15 / ก.ย. / 2554
      การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๔ 15 / ก.พ. / 2554
      ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554 15 / ก.พ. / 2554
      โครงการเพิ่มพูนทักษะ 15 / ก.พ. / 2554
      รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี) 2554 15 / ก.พ. / 2554


  

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50