[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี) 2554

ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 12642
อังคาร ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

เรียน ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ

           ตามที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาได้ออกประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา ที่42/2548 เรื่อง การยกเลิกการรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ในต่างประเทศ ที่แพทยสภารับรองมาแล้วเกินกว่า 5 ปี สำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและขออนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไปแล้ว และแพทยสภาได้ออกข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยกระบวนวิธีพิจารณารับรองหลักสูตร และสถาบันผลิตแพทย์ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ในต่างระเทศ พ.ศ. 2550 ใหม่ ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาที่มีความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนและขอรับใบ อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ต้องยื่นคำขอให้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพร้อมทั้งหลักฐานหลักสูตรและ สถาบันการผลิตแพทย์

           ในการนี้ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภาขอแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์ จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อ สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนแพทย์ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางไปศึกษา ทั้งนี้หากท่านเดินทางไปศึกษาก่อนที่แพทยสภาจะรับรองมาตรฐานหลักสูตร โรงเรียนแพทย์ นั้นๆ อาจไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถมาเป็นแพทย์ฝึกหัด และสมัครสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทยได้

           อนึ่งคนไทยส่วนใหญ่ ที่ไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มักเลือกเรียนชั้นปีที่ 4 ในประเทศไทย เช่น ที่โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ฯลฯ ในอนาคต อาจพบปัญหาไม่สามารถรับเข้าเรียนได้ หรือรับน้อยลง เนื่องจากสถาบันเหล่านี้ รับเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ ให้กับคณะแพทยศาสตร์ ของรัฐ ประกอบกับไม่มีสัญญาผูกพันในการรับนักศึกษาแพทย์ไทยที่ไปศึกษาวิชาแพทย ศาสตร์ในจากต่างประเทศเข้าเรียน

           ทั้งนี้ ผู้ที่ไปเรียนวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ ถ้ามีความประสงค์จะประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย จะต้องผ่านการสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งการสอบเป็นการสอบรวมทั้งภาครัฐ เอกชน และต่างประเทศ ใช้ข้อสอบเดียวกัน โดยการสอบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

           ประเภทการสอบ
           ขั้นตอนที่ 1 หมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางการแพทย์
           ขั้นตอนที่ 2 หมวดวิทยาศาสตร์ทางคลินิก
           ขั้นตอนที่ 3 หมวดทักษะและหัตถการทางคลินิค "รายละเอียดตาม www.cmathai.org"

           ดังนั้น ผู้ที่มีความประสงค์จะไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ในต่างประเทศ โปรดติดต่อสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เพื่อยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปศึกษาตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนการยื่นเรื่องให้รับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตร์ ในต่างประเทศ

เขียนคำร้องให้รับรองสถาบัน พร้อมแนบเอกสารดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาปริญญาบัตร
3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนเพื่อ
รับรองหลักสูตร 10,100 บาท


แพทยสภาส่งจดหมายถึง Dean  พร้อมแนบแบบฟอร์ม
Information sheet of Foreign Medical School


Dean  ตอบจดหมายกลับมาพร้อมแนบแบบฟอร์ม
Information sheet of Foreign Medical School
(ใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน)


แพทยสภาส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการพิจารณารับรอง
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศ


คณะอนุกรรมการพิจารณารับรองหลักสูตรพิจารณาเสร็จ
แล้วส่งเรื่องเข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองวิชาการ


คณะกรรมการแพทยสภา
มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง พฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน


......................................................................................


 

รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี)


     
   
ว.ด.ปี
ที่รับรอง
ว.ด.ปี.
หมดอายุ
การรับรอง
AUSTRALIA
 
 
1
School of Medicine, Filders University
8  ก.ย. 48
8  ก.ย. 53
2
Faculty of Medicine, University of Melbourne
13  ก.ค. 49
13  ก.ค. 54
3
Faculty of Health Sciences, The University of Adelaide
14 ธ.ค. 49
14  ธ.ค. 54
4
Faculty of Medicine, University of New South Wales
14  ธ.ค. 49
14  ธ.ค. 54
5
University of New England (UNE) , Armidale
9  ก.ค. 52
9  ก.ค. 57
   
 
 
CHINA
 
 
1
Tongji Medical College, Huazhong University of Sciences and Technolong, Wuhan
9  ก.ค. 52
9  ก.ค. 57
2
Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou
9  ก.ค. 52
9  ก.ค. 57
3
Peking University Health Science Center, Beijing
8  ต.ค. 52
8  ต.ค. 57
4
Dalian Medical University (DMU), Liaoning, Dalian
14  ม.ค. 53
14  ม.ค. 58
5
China Medical University
8  ก.ค. 53
8  ก.ค.58
   
 
 
CANADA
 
 
1
Faculty of Medicine, University of Toronto, Ontario
8  ต.ค. 52
8  ต.ค. 57
2
College of Medicine, University of Saskatchewan, Saskatoon : Canada
3  มี.ค. 52
3  มี.ค. 57
       
Cayman Islands    
1
St. Matthew' s University, School of Medicine
13 ม.ค. 54
13 ม.ค. 59
   
 
 
GREECE
 
 
1
Aristotle University of Thessaloniki, Medical School
14  ธ.ค. 49
14  ธ.ค. 54
   
 
 
INDIA
 
 
1
Sri Ramachandra Medical College & Research Institute, Sri Ramachandra University
8  ก.ค. 53
8  ก.ค. 58
2
Kasturba Medical College, Manipal University
13 ม.ค. 54
13 ม.ค. 59
   
 
 
ITALY
 
 
1
University of Milan - Faculty of Medicine and Surgery
12  ม.ค. 49
12  ม.ค. 54
   
 
 
JAPAN
 
 
1
Yamaguchi University School of Medicine
14  ธ.ค. 49
14  ธ.ค. 54
2
National Defense Medical College
9  ส.ค. 50
9  ส.ค. 50
3
Tokyo Medical and Dental University, Faculty of Medicine, Tokyo 
14  ส.ค. 51
14  ส.ค. 56
4
Faculty of Medicine, Kagoshima University, Kagoshima 
13 ม.ค. 54
13 ม.ค. 59
   
 
 
MALAYSIA
 
 
1
International Medical University (IMU), Kuala Lumpur
14  ม.ค. 53
14  ม.ค. 58
   
 
 
NEW ZEALAND
 
 
1
Faculty of Medicine, University of Otago, Duedin
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
   
 
 
PAKISTAN
 
 
1
Rawalpindi Medical College, University of Health Science
11  ม.ค. 50
11  ม.ค. 55
   
 
 
PHILIPPINES
 
 
1
Southwestern University Matias H. Aznar Memorial, College of Medicine
11  ม.ค. 50
11  ม.ค. 55
2
Cebu Doctor's University, College of Medicine
11  ม.ค. 50
11  ม.ค. 55
3
Our Lady of Fatima University, Fatima Medical Science Foundation, Inc. College of Medicine
11  ม.ค. 50
11  ม.ค. 55
4
Lyceum - Northwestern University, Dr. Francisco Q. Duque Medial Foundation College of Medicine
11  ม.ค. 50
11  ม.ค. 55
5
Manila Central University Filemon D. Tanchco Medical Foundation, College of Medicine, Caloocan City
10  เม.ย. 51
10  เม.ย. 56
6
Saint Luke's College of Medicine, Whillam H. Quasha Memorial Foundation, Quezon City
10  เม.ย. 51
10  เม.ย. 56
7
Gullas College of Medicine, University of the Visayas, Cebu
10  เม.ย. 51
10  เม.ย. 56
8
Angeles University Foundation, School of Medicine
12  พ.ค. 53
12  พ.ค. 58
9
College of Medicine, University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, Inc, Quenzon City
8  ก.ค. 53
8  ก.ค. 58
  ไม่รับรอง     2  สถาบัน  ได้แก่
 
 
1
Bicol Christian College of Medicine
9  ส.ค. 50
 
2
University of Perpetual Help - Dr. Jose G. Tamayo Medical University, Sto. Nino Binan Laguna
11  ก.ย. 51
 
   
 
 
ROMANIA
 
 
1
" Victor Babes" University of Medicine and Pharmacy
8  ก.ค. 53
8  ก.ค. 58
   
 
 
RUSSIAN FEDERATION
 
 
1
Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy, Saint Petersburg 
14  ม.ค. 53
14  ม.ค. 58
2
Kursk State Medical University, Kursk
12  พ.ค. 53
12  พ.ค. 58
3
Saint Petersburg State Medical Academy, named after I.I Mechnikov, St. Petersburg
12  พ.ค. 53
12  พ.ค. 58
       
SAINT LUCIA
   
1.
Spartan Health Sciences University, School of Medicine
13 ส.ค. 52 
13 ส.ค. 57
   
 
 
SLOVAK REPUBLIC
 
 
1
Comenius University in Bratislava, Jessenius Faculty of Medicine in Martin
9  ก.ค. 52
9  ก.ค. 57
   
 
 
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHEN IRELAND
 
1
Barts and The London, Queen Mary's School of Medicine and Dentisty Queen Mary, University of London
9  ส.ค. 50
9  ส.ค. 55
2
St. George's University of London
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
3
The Guy's, King's College and St. Thomas Hospitals' School of Medicine, University of London
14  ส.ค. 51
14  ส.ค. 56
4
Leicester Medical School, University of Leicester, Leicester
11  ก.ย. 51
11  ก.ย. 56
5
Leeds Institute of Medical Education, School of Medicine, University of Leeds
8  ต.ค. 52
8  ต.ค. 57
6
University College London Medical School (UCL)
8  ต.ค. 52
8  ต.ค. 57
   
 
 
UNITED STATES OF AMERICA
 
 
1
School of Medicine, University of Kansas
12  ม.ค. 49
12  ม.ค. 54
2
Mount Sinai School of Medicine, New York
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
3
Prizker School of Medicine, University of Chicago, Illinois
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
4
University of Rochester, School of Medicine & Dentistry, Rochester
12  มี.ค. 52
12  มี.ค. 57
5
University of California, San Diego School of Medicine  
9 ก.ย. 53
9 ก.ย.58
   
 
 
UZBEKISTAN
 
 
1
Tashkent Medical Academy  (First Tashkent State Medical Institute)
10  ม.ค. 51
10  ม.ค. 56
     

 

หมายเหตุ  ผู้ที่จะไปศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่างประเทศทุกคนต้องมาติดต่อที่แพทยสภาก่อน
                 เพื่อเขียนคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับรองหลักสูตร

ที่มา http://www.tmc.or.th/news06_1.php
 
>>ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด      ประชุมวิชาการเนื่องในวันมหิดล 15 / ก.ย. / 2554
      การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม ๒๕๕๔ 15 / ก.พ. / 2554
      ประกาศการรับสมัครสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ประจำปี 2554 15 / ก.พ. / 2554
      โครงการเพิ่มพูนทักษะ 15 / ก.พ. / 2554
      รายชื่อโรงเรียนแพทย์ต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง(มีอายุการรับรอง 5 ปี) 2554 15 / ก.พ. / 2554


  

องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50