โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ประกาศเผยแพร่เเผนอ่าน : 463
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้า (27-01-2020)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22-01-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS) (17-01-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (17-01-2020)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ (17-01-2020)
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (15-01-2020)