โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : อย.เตือน สั่งซื้อยาจากต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ เสี่ยงสูญเงินฟรี เพราะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าตามกฎหมายลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 4 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


         อย.แจงให้ผู้บริโภครับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำเข้ายาและผลิตภัณฑ์ที่มี ลักษณะเดียวกับยา โดยกรณีสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ อาจไม่ได้รับสินค้าตามที่ต้องการและเสียเงินฟรีโดยใช่เหตุ เพราะไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าและสินค้าส่วนใหญ่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งด่านอาหารและยา อย. จะส่งสินค้านั้นกลับไปยังประเทศผู้ขายตามเดิม

       ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทโดยตรงตามกฎหมาย ในการควบคุมการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา อาหาร เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย เป็นต้น เข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่มีคุณภาพและถูกกฎหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีการนำเข้ายาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีรูปลักษณะยาเป็นเม็ดหรือแคปซูลหรือลักษณะอื่น ๆ ที่มีส่วนประกอบของวิตามิน เกลือแร่ โสมสมุนไพร หรือสารสกัดต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าววางจำหน่ายใน ประเทศผู้ขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แต่เมื่อพิจารณาขนาดในการรับประทาน การแสดงสรรพคุณ ตามข้อกฎหมายของประเทศไทยแล้วจัดเป็นยา โดยมีการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากและ ไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการสั่งซื้อจากการโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์ที่มี รายการส่งเสริมการขายเมื่อสินค้าผ่านเข้ามายังประเทศไทย เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ส่งสินค้า เร่งด่วน เช่น DHL,FEDEX เป็นต้น จะดำเนินการนำสินค้าไปผ่านการตรวจสอบ หากเจ้าหน้าที่ด่านอาหาร และยา (อย.) ตรวจแล้วพบว่าสินค้านั้นไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องหรือไม่ได้ขออนุญาตนำเข้าก็จะไม่ สามารถอนุญาตให้นำสินค้านั้นเข้ามาในประเทศไทยได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 มีข้อกำหนดยกเว้นให้นำเข้าสินค้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ป่วยที่เดิน ทางเข้ามาในประเทศ สามารถนำติดตัวเข้ามาได้ไม่เกินจำนวนที่จำเป็นจะต้องใช้ภายใน 30 วัน เท่านั้น

        รองเลขาธิการ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ขอแจ้งให้ผู้บริโภคที่ประสงค์จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ได้ทราบถึงข้อกำหนดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการนำเข้าสินค้าผ่านทางด่านอาหาร และยา เพราะหากสั่งซื้อไปแล้วอาจไม่ได้รับสินค้าตามที่สั่ง ทำให้เสียเงินโดยใช่เหตุ หากผู้บริโภค มีข้อสงสัยข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้า – ส่งออกเกี่ยวกับยาและอาหารสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ 02 590 7349

                                                                             **************************************************

---กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 2 กุมภาพันธ์ 2558 ข่าวแจก 35 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558--- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 http://www.fda.moph.go.th/

แหล่งข่าวโดย » สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอ่าน : 4367
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

สธ. ร่วมมือกับ กสทช. ใช้ปัญญาประดิษฐ์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการดูแลสุขภาพประชาชนพื้นที่ห่างไกล (26-03-2019)
จิตแพทย์ ห่วงคนไทยที่มีอาการ “ขาดมือถือไมได้” ก้มดูจอนาน สายตา – หมอนรองกระดูกเสื่อมเร็ว (02-09-2015)
กรมการแพทย์เตือนเบาหวานเรื้อรัง ทำหลอดเลือดหัวใจเสื่อม (07-08-2015)
สธ.เตรียมประกาศผลสำเร็จระดับโลก “ยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก” (07-08-2015)
สธ. จัดสัมมนาระดับประเทศ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์” (04-08-2015)
อย. ออกกฎเข้ม ลดปัญหาการใช้ยาแก้แพ้ แก้ไอ ในทางที่ไม่เหมาะสม (04-08-2015)