[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
mini icon

สืบค้นข้อมูลLoading


แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

mini icon

แบบสำรวจความคิดเห็น


Hotlineสายด่วนสุขภาพจิต 1667
สายด่วนบัตรทอง 1330
สายด่วนประกันสังคม 1506
สายด่วน อย. 1556
อนามัยใกล้ตัว 1675
สายด่วนยาเสพติด 1165
สายด่วนมะเร็ง 1668
สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 

 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ เรื่อง หมวดหมู่ อ่าน
23 ม.ค. 2563 ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง มอบของเล่นเด็ก นมกล่อง และเงินบริจาคจำนวน 13,700 บาท ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง มอบของเล่นเด็ก นมกล่อง และเงินบริจาคจำนวน 13,700 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 11
21 ม.ค. 2563 วันมะเร็งโลก วันมะเร็งโลก ข่าวประชาสัมพันธ์ 23
13 ม.ค. 2563 หมอภูเก็ตชวนวิ่งครั้งที่ 2 วิ่ง 4 ซีรี่ย์ 4 เส้นทาง สู่เส้นชัยสุขภาพดี หมอภูเก็ตชวนวิ่งครั้งที่ 2 วิ่ง 4 ซีรี่ย์ 4 เส้นทาง สู่เส้นชัยสุขภาพดี ข่าวประชาสัมพันธ์ 123
13 ม.ค. 2563 Pre-congress Conference "Good Learning Good Model" Open House 29 january 2020 @ Vachiraphuket Hospital Pre-congress Conference "Good Learning Good Model" Open House 29 january 2020 @ Vachiraphuket Hospital ข่าวประชาสัมพันธ์ 65
8 ม.ค. 2563 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเตรียมพร้อมเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบ ข่าวประชาสัมพันธ์ 244
7 ม.ค. 2563 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ข่าวประชาสัมพันธ์ 93
7 ม.ค. 2563 The 1st International Vachira Phuket Bariatric and Metabolic Surgery Conference and Live Surgery The 1st International Vachira Phuket Bariatric and Metabolic Surgery Conference and Live Surgery ข่าวประชาสัมพันธ์ 206
2 ม.ค. 2563 นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ฉลอง รพ.ถลาง รพ.ป่าตอง นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 11 เพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน รพ.วชิระภูเก็ต รพ.ฉลอง รพ.ถลาง รพ.ป่าตอง ข่าวประชาสัมพันธ์ 111
2 ม.ค. 2563 บริษัทไอแลนด์ มารีน่า จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บริษัทไอแลนด์ มารีน่า จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ 69
2 ม.ค. 2563 คุณวิไลพร สุริยะพิทักษ์กุล บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต คุณวิไลพร สุริยะพิทักษ์กุล บริจาคเงิน 100,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ 88
 
 

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง อ่าน
22 ม.ค. 2563 เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15
17 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS) 34
17 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 38
17 ม.ค. 2563 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ 104
15 ม.ค. 2563 ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 55
15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 52
14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55
14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 48
14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44
 

 

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 - รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือน

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

-ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก "The Family and Diabetes" (เบาหวานและครอบครัว) : จังหวัดภูเก็ต

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม

 - โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก "The Family and Diabetes" (เบาหวานและครอบครัว) : จังหวัดภูเก็ต

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.3 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ | แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.7.4

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (SEPSIS)

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจการให้บริการประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก)

- คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานโครงการ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   
13.1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

14.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

14.2 ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
16.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, มาตรการป้องกันการรับสินบน, รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

 

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
18.2 แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ (1. มาตรการการใช้รถของของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป)
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ดาวน์โหลด
  19.1 ประกาศ จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  

- โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2562"

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
- แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

- รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

 

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25  
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการเจาะเลือด

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลรัฐ : รพ.ศูนย์วชิระภูเก็ต | รพ.ป่าตอง | รพ.ถลาง
โรงพยาบาลเอกชน : รพ.กรุงเทพภูเก็ต | รพ.สิริโรจน์ | รพ.มิชชั่นภูเก็ต
สนง.สาธารณสุข:
: สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต | สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองภูเก็ต 076-214-815 | สำนักงานสาธารณสุข อ.กะทู้ 076-321-633 | สำนักงานสาธารณสุข อ.ถลาง 076-311-436 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ:
รพ.สต.เกาะแก้ว 076-224360 | รพ.สต.วิชิต 076-391-405 | รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 076 381 638 | รพ.สต.แหลมชั่น 076-214-815 | รพ.สต.กะรน 076-396-637 | รพ.สต.ราไวย์ 076-381-639 | รพ.สต.เกาะมะพร้าว 089-474-1877 | รพ.สต.บ้านเกาะโหลน 081-892-6048 รพ.สต.กะทู้ 076-321-548 | รพ.สต.กมลา 076-385-136 | รพ.สต.ศรีสุนทร 076-311-243 | รพ.สต.เชิงทะเล 076-324-085 | รพ.สต.ป่าคลอก 076-260-374 | รพ.สต.บ้านผักฉีด 076-272-690 | รพ.สต.คอเอน 076-348-192 | รพ.สต.บ้านม่าหนิก 076-325-495 | รพ.สต.บางเทา 076-270-888 | รพ.สต.เกาะนาคา 076-226-300 | รพ.สต.บ้านไม้ขาว 076-327-178 | รพ.สต.สาคู 076-327-177
 

กระทรวงสาธารณสุข สปสช สำนักงานประกันสังคม สสจ.ภูเก็ต