[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
mini icon

สืบค้นข้อมูลLoading


แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์

mini icon

แบบสำรวจความคิดเห็น


Hotlineสายด่วนสุขภาพจิต 1667
สายด่วนบัตรทอง 1330
สายด่วนประกันสังคม 1506
สายด่วน อย. 1556
อนามัยใกล้ตัว 1675
สายด่วนยาเสพติด 1165
สายด่วนมะเร็ง 1668
สายนี้ปลอดบุหรี่ 1600

 

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)


ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต  “โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ไม่ทนต่อการทุจริต (VCR Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ เรื่อง หมวดหมู่ อ่าน
21 ส.ค. 2562 คุณมานะ เอกวานิช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท คุณมานะ เอกวานิช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 3
21 ส.ค. 2562  คุณแม่สอลั่น ทองภิญโญชัย บริจาคเงิน 100,000 บาท คุณแม่สอลั่น ทองภิญโญชัย บริจาคเงิน 100,000 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 2
12 ส.ค. 2562 กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ข่าวประชาสัมพันธ์ 37
12 ส.ค. 2562 รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รับมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ข่าวประชาสัมพันธ์ 41
12 ส.ค. 2562 ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าซื้อเครื่องมือแพทย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 39
6 ส.ค. 2562 คุณยุทธการ เมฆารักษ์กุล พร้อมครอบครัว มอบเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ คุณยุทธการ เมฆารักษ์กุล พร้อมครอบครัว มอบเครื่องให้การบำบัดรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวน์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 76
6 ส.ค. 2562 คุณบัณฑิต ตันติวิท บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท คุณบัณฑิต ตันติวิท บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท ข่าวประชาสัมพันธ์ 72
1 ส.ค. 2562 การติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ การติดตามการดำเนินงานพัฒนารูปแบบบริการไร้รอยต่อสำหรับผู้สูงอายุ ข่าวประชาสัมพันธ์ 73
1 ส.ค. 2562 โครงการบูรณาการ ทีมโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉินยามค่ำคืน โครงการบูรณาการ ทีมโต้เหตุฉุกเฉินและการซ้อมแผนฉุกเฉินยามค่ำคืน ข่าวประชาสัมพันธ์ 84
26 ก.ค. 2562 สัมมนาวิชาการสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมร่วมภาคใต้ ปี 62 ณ จ.ภูเก็ต สัมมนาวิชาการสุขภาพช่องปาก ทันตกรรมร่วมภาคใต้ ปี 62 ณ จ.ภูเก็ต ข่าวประชาสัมพันธ์ 85
 
 

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง อ่าน
15 ส.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 58
15 ส.ค. 2562 ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออก (Dengue Virus) ชนิดตรวจหาแอนติเจนและแอนติบอดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 35
6 ส.ค. 2562 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดเเละเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติขนาด ๖๐ มม. (Reloads ๖๐ mm Endo Cutter Stapler) จำนวนประมาณการจะซื้อ ๓๓๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 53
5 ส.ค. 2562 ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 59
2 ส.ค. 2562 เผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เผยแพร่ร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 65
2 ส.ค. 2562 ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (Anti-Human Globulin Polyspecific) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นทดสอบแอนติบอดีและทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด (Anti-Human Globulin Polyspecific) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 54
2 ส.ค. 2562 ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นทดสอบหมู่โลหิตเอบีโอ (ABO/REVERSE) ในผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผ่นทดสอบหมู่โลหิตเอบีโอ (ABO/REVERSE) ในผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 54
1 ส.ค. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในเส้นเลือดแดงใหญ่ช่องอก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft) ที่ใช้ในเส้นเลือดแดงใหญ่ช่องอก จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 59
31 ก.ค. 2562 ประกาศขานทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 5 รายการ ประกาศขานทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 5 รายการ 152
22 ก.ค. 2562 ประกวดราคางานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์และถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน จำนวน 1 เครื่อง ประกวดราคางานจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์และถ่ายภาพจอประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน จำนวน 1 เครื่อง 80
 

 

ดัชนีความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา) 

- รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

 - รายงานการดำเนินการ EB2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

- ขออนุมัติแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ 

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดซื้อ/จัดเช่าในรอบเดือน

 

ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

-ขอเชิญร่วมโครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก "The Family and Diabetes" (เบาหวานและครอบครัว) : จังหวัดภูเก็ต

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม

 - โครงการและประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการวันเบาหวานโลก "The Family and Diabetes" (เบาหวานและครอบครัว) : จังหวัดภูเก็ต

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

8.1 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.2 แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 สำหรับกลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.3 วิธีการและขั้นตอนเปิดเผยข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

8.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตามประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน | หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ | แบบฟอร์มการขออนุญาตขึ้นเว็บไซต์

9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน

9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน

9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

9.7.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9.7.2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

9.7.4

- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร ในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

- แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

- มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
9.8 มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

- คู่มือการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต (SEPSIS)

9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจการให้บริการประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก)

- คู่มือการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี
 

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แผนงานโครงการ) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
 

- รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

- รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

 

ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ   
13.1 ประกาศ แนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเอง กรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการ
อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

14.1 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) ในสังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

14.2 ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เรื่องข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก

 

ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
15.1 แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน  
16.1 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน

 

ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
17.1 ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, มาตรการป้องกันการรับสินบน, รายงานสรุปผลการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน

 

วัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร

ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
18.1 มาตรการการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทาความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
18.2 แบบรายงานการดาเนินการตามมาตรการสาคัญ 4 มาตรการ (1. มาตรการการใช้รถของของโรงพยาบาล ฝ่ายบริหารทั่วไป)
EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ ดาวน์โหลด
  19.1 ประกาศ จัดตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต “โปร่งใสไร้ทับซ้อน” ดาวน์โหลด

 

ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน  
20.1 การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ดาวน์โหลด
- มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงาน ในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่  

- โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ปี 2562"

 

ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง  
- แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด

- รายงานการกากับ ติดตามการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ ป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม

 

คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

EB 25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
25.1 การดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA ข้อ EB 25  
EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
26.1 คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการเจาะเลือด

 

 

หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายในจังหวัดภูเก็ต

โรงพยาบาลรัฐ : รพ.ศูนย์วชิระภูเก็ต | รพ.ป่าตอง | รพ.ถลาง
โรงพยาบาลเอกชน : รพ.กรุงเทพภูเก็ต | รพ.สิริโรจน์ | รพ.มิชชั่นภูเก็ต
สนง.สาธารณสุข:
: สนง.สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต | สำนักงานสาธารณสุข อ.เมืองภูเก็ต 076-214-815 | สำนักงานสาธารณสุข อ.กะทู้ 076-321-633 | สำนักงานสาธารณสุข อ.ถลาง 076-311-436 |
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ:
รพ.สต.เกาะแก้ว 076-224360 | รพ.สต.วิชิต 076-391-405 | รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 076 381 638 | รพ.สต.แหลมชั่น 076-214-815 | รพ.สต.กะรน 076-396-637 | รพ.สต.ราไวย์ 076-381-639 | รพ.สต.เกาะมะพร้าว 089-474-1877 | รพ.สต.บ้านเกาะโหลน 081-892-6048 รพ.สต.กะทู้ 076-321-548 | รพ.สต.กมลา 076-385-136 | รพ.สต.ศรีสุนทร 076-311-243 | รพ.สต.เชิงทะเล 076-324-085 | รพ.สต.ป่าคลอก 076-260-374 | รพ.สต.บ้านผักฉีด 076-272-690 | รพ.สต.คอเอน 076-348-192 | รพ.สต.บ้านม่าหนิก 076-325-495 | รพ.สต.บางเทา 076-270-888 | รพ.สต.เกาะนาคา 076-226-300 | รพ.สต.บ้านไม้ขาว 076-327-178 | รพ.สต.สาคู 076-327-177
 

กระทรวงสาธารณสุข สปสช สำนักงานประกันสังคม สสจ.ภูเก็ต