[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : "เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 1/2563" จังหวัดภูเก็ตลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562


"เสวนาสภากาแฟยามเช้าสัญจร ครั้งที่ 1/2563" จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.
การประชุมระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อราชการ การประสานงานการทำงานร่วมกัน และปรึกษาข้อราชการระหว่าง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคธุรกิจและภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาล และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระแทว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต

ดูภาพทั้งหมด

 อ่าน : 1044
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการ "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" (24-09-2020)
พิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24-09-2020)
กิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (24-09-2020)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (23-09-2020)
คุณบุญดำรง อุดมจารุมณี บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (23-09-2020)
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,350 ชิ้น (23-09-2020)
ปัณณธร นางอาภรณ์ ลีลาวุฒิกร และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 225,000 บาท (23-09-2020)
วันมหิดล ๒๕๖๓ (21-09-2020)
คุณทรงกลด คุณรัตนา อุบลสิงห์ และคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 2 เครื่อง (15-09-2020)
บริษัท ปฐมพงศ์ 2246 จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (15-09-2020)