[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:50
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ในฐานะเป็นผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งร่วมบริจาคสนับสนุนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเสมอมา  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:23
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดโครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กิจกรรมที่ 3 สร้างวิทยากรเครือข่ายเพื่อสร้างกลไกความเข้มแข็งสู่ชุมชน มีนายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Nurses Run For Health 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:13
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงาน Nurses Run For Health 2018 ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในวันสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2561 ณ เขื่อนบางวาด จังหวัดภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมะเร็งเต้านมโลก 2018
โพสต์เมื่อ : 31 ต.ค. 2561 : 00:04
25 ตุลาคม 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดงานวันมะเร็งเต้านมโลก 2018 ณ อาคารศรีพัชรินทรานุสร โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน และมีนายแพทย์สมิทธ์ สร้อยมาดี เป็นผู้กล่าวรายงาน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันปิยมหาราช
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:57
นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คุณชไมพร สุคนธผล ภริยา บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และชมรมพยาบาลจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:50
22 ต.ค. 61 เวลา 13.00 น.นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เข้าเยี่ยม และมอบนโยบายการบริหารงานสาธารณสุขระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมี นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คณะบุคลากร  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:44
22 ตุลาคม 2561 คุณจิระ มะลิกุล และ คุณวรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.พยุงภัค สวนยา เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:39
20 ต.ค.2561 เวลา 09.00 น. บริษัท สยามรีสอร์ท จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินสดจำนวน 15,000 บาท และเครื่องใช้สำหรับทารกแรกเกิด ให้กับหออภิบาลทารกแรกเกิดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณวันดี โกยกิจเจริญ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล พร้อมด้วยบุคลากรหออภ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:34
19 ต.ค. 2561 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีการบริการทางด้านทันตกรรมให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตฟรี เพื่อตอบสนองโครงการรณรงค์ "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น.  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ โดย ศุ บุญเลี้ยง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:27
18 ตค. 61 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "สื่อสารอย่างสร้างสรรค์" โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเป็นประธาน วิทยากรโดย ศุ บุญเลี้ยง ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 6 อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลว  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง
โพสต์เมื่อ : 30 ต.ค. 2561 : 23:17
26 ตุลาคม 2561 ตรี โยคะ Tri Yoga Phuket (กะทู้) โดยคุณ ธิรัชธณิฏ จันทร์ส่งแสง บริจาคอาหารกลางวัน จำนวน 100 กล่อง และขนมหวานให้แก่ผู้มารับบริการที่ รพ.วชิระภูเก็ต เนื่องในวันคล้ายวันเกิด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 13 ต.ค. 2561
โพสต์เมื่อ : 16 ต.ค. 2561 : 12:14
13 ต.ค. 2561 เวลา 18.30 น.นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสะพ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 14 ต.ค. 61
โพสต์เมื่อ : 16 ต.ค. 2561 : 12:03
นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คุณชไมพร สุคนธผล ภริยา และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
โพสต์เมื่อ : 13 ต.ค. 2561 : 12:28
13 ตุลาคม 2561 นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ท่านผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคณะบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเคร็ก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเลีย ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมแสดงความขอบคุณ
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ย. 2561 : 21:52
นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการ รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหาร คุณเมธาวี มณีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์นานาชาติและประกัน และบุคลากร รพ.วชิระภูเก็ต ต้อนรับนายเคร็ก เฟอร์กูสัน กงสุลใหญ่ออสเตรเล  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอาวุธ อัคสินธวังกูร มอบเครื่องบำบัดรักษาแผลเรื้อรังด้วยคลื่นรังสีอินฟาเรด
โพสต์เมื่อ : 26 ก.ย. 2561 : 21:47
นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหาร รพ.วชิระภูเก็ต พร้อมด้วย บุคลากรศูนย์ดูแลบาดแผล รพ.วชิระภูเก็ต รับมอบเครื่องบำบัดรักษาแผลเรื้อรังด้วยคลื่นรังสีอินฟาเรด จากนายอาวุธ อัคสินธวังกูร มูลค่า 180,000 บาท  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน "จิตอาสาวันมหิดลเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต"
โพสต์เมื่อ : 11 ก.ย. 2561 : 08:42
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอเชิญบุคลากรทางแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาวันมหิดลเพื่อประชาชนชาวภูเก็ต และประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 วันที่ 24 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานอบอุ่นรักษ์ ตึกศรีพัชรินทรานุสรณ์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ Nurses Run For Health 2018
โพสต์เมื่อ : 5 ก.ย. 2561 : 13:49
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล ขอเชิญชวนพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและสมทบทุนสวัสดิการสำหรับพยาบาล เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้บริการสถานพยาบาลใกล้บ้านตามสิทธิ
โพสต์เมื่อ : 24 ส.ค. 2561 : 09:50
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ผู้รับบริการ ทุกท่านใช้บริการ ณ สถานพยาบาลใกล้บ้าน ตามสิทธิของท่านก่อน ยกเว้นอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้าใช้บริการสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
โพสต์เมื่อ : 18 ส.ค. 2561 : 14:21
16 ส.ค.2561 คุณวันดี โกยกิจเจริญ รอง ผอ.ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยคุณพจนา เจริญพงศ์ เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>