จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๔,๓๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต+เอกสารประกวดราคา

TOR (งานจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น)

ราคากลาง (งานจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น)

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/4gje

ปรับปรุงเมื่อ 23 สิงหาคม 2023 เวลา 06:25:49

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/4gje