ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565