ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hh8s