ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 02:35:46

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c1l