จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว จำนวนประมาณการจะซื้อ 32 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท (สองล้านแปดหมื่นบาทถ้วน)

 

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 04:02:30

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/z71