จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated reprocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 19 เมษายน 2024 เวลา 04:37:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zwr