ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น จังหวัดภูเก็ตขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:59:28

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bx0h