จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องล้างจานอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 03 มีนาคม 2024 เวลา 01:39:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bvoj