รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 1)

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 03:49:59

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0yl8