รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบะการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 04:09:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ueql