ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 13 มกราคม 2021 เวลา 09:06:17